Tìm bạn Bạch Liên, từng học PT chuyên ngữ ĐH SPNN Hà Nội

From: Thanh Hai To: [email protected] Sent: Tuesday, August 27, 2002 3:24 PMSubject: Tim ban Bach Lien cung hoc cap 3 Truong PTCN DHSPNN Ha Noi khoa 1979-1982
Bạch Liên trước ở khu tập thể Trương Định, sau chuyển vào TP HCM học tiếp đại học và sinh sống. Các bạn Thiên Nga, Hiếu (hiện ở Đức), Quỳnh Nga (đang ở Ba Lan), Hùng xoăn (Nga) nếu đọc được tin này xin liên hệ theo email: [email protected].

1gom