Liên Hợp Quốc lên kế hoạch cải tạo trụ sở

Trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York.
Trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York.

Khoản tài chính để thực hiện kế hoạch do các nước thành viên Liên Hợp Quốc gánh vác, nhưng các quan chức hy vọng sẽ nhận được sự tài trợ của đội ngũ Mạnh Thường Quân cũng như một số khoản vay ưu đãi khác.  Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết trụ sở cao 38 tầng hiện nay, xây dựng từ năm 1949, đã đến lúc phải được cải tạo trên quy mô lớn. Lý do là ở đây có nguy cơ hỏa hoạn cao và nhiều hiểm họa tiềm tàng khác. Tòa nhà này không có hệ thống chữa cháy, các bức tường chứa khoáng chất amiăng có thể gây hại đối với phổi những người làm việc. Thêm vào đó, trụ sở hiện nay đòi hỏi chi phí rất tốn kém, do hệ thống thiết bị bên trong đã quá lạc hậu. Trợ lý Tổng thư ký Toshiyuki Niwa cho biết, công việc có thể bắt đầu vào cuối năm 2004, nếu các thành viên thông qua kế hoạch. Liên Hợp Quốc hiện tìm kiếm một đồ án thiết kế làm sao công trình xây dựng mới “hòa hợp với khu nhà đang tồn tại”.
Đình Chính (theo AP)

1gom