Người tham gia tố tụng được quyền trưng cầu giám định

Ông Trần Thất, quyền Vụ trưởng Vụ Công chứng – Giám định – Hộ tịch (Bộ Tư Pháp), thành viên ban soạn thảo, cho biết, dự thảo Pháp lệnh Giám định Tư pháp cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động giám định tư pháp. Nhà nước sẽ có chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động giám định tư pháp. Các bên đương sự phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí giám định tư pháp trong một số trường hợp đặc biệt.
(Theo Tiền Phong)

1gom