Mỹ đã làm được một việc tốt đẹp tại Iraq

Người gửi: Trần Nguyên VũGửi tới: Ban Thế giớiTiêu đề: Tôi ủng hộ người Mỹ
Họ, những người lính Mỹ can đảm đã dám hy sinh cả mạng sống của mình để giúp đỡ nhân dân Iraq, đó là điều tốt đẹp nhất mà tôi thấy ở một đất nước đầy biến động. Cuộc chiến của người Mỹ tại Iraq rõ ràng đã đánh đổ cả một quyền lực độc tài và tàn bạo của Saddam Hussein, người Iraq cần phải cám ơn họ nhiều hơn là lòng thù hận vô lý.
Cuộc bầu cử tại Iraq là một cố gắng rất lớn của người Mỹ và quân đồng minh nhằm mang lại hoà bình và sự ổn định cho nhân dân Iraq, đó là điều mà không một quốc gia nào có khả năng thực hiện ngoài Mỹ.
Tôi tin rằng đất nước Iraq sẽ có hoà bình và ổn định một khi tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của lực lượng đồng minh. Còn nếu họ muốn quân đồng minh ra đi thì hậu quả sẽ rất tồi tệ, khủng bố sẽ trở nên lộng hành hơn và tình hình chắc chắn sẽ hỗn loạn. Tôi cho rằng quân đồng minh nên ở lại thêm 2 hoặc 3 năm nữa là tốt nhất.

1gom