Trốn thuế nửa tỷ đồng, 2 mẹ con bị truy tố

Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Mạnh (869 Mạc Cửu, thị xã Rạch Giá, Kiên Giang) thành lập năm 1992, vốn kinh doanh gần 1,2 tỷ. Từ năm 1998, doanh nghiệp chuyên mua xăng dầu của Công ty Thương mại Kiên Giang rồi đem bán lại.
Đầu năm 1999, khi bắt đầu phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, Giám đốc công ty Nguyễn Thị Mạnh bèn tổ chức 2 hệ thống kế toán: một hệ thống thực để thanh toán với khách hàng và một hệ thống chính thức. Trong hệ thống chính thức, con gái của Mạnh là Từ Thị Ái Châu, kế toán, ghi hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế nhằm giấu bớt doanh thu để trốn thuế.
Với cách làm này, từ 1/1/1999 đến 30/4 (khi bị phát hiện), doanh nghiệp Hiệp Mạnh đã trốn trên 280 triệu đồng tiền thuế.
Ngoài ra, từ đầu năm 1999, biết Công ty Thương mại Kiên Giang bán dầu cho nhiều khách hàng, bà Mạnh đã nghĩ ra cách đứng trung gian giữa khách hàng và Công ty Thương mại Kiên Giang, để trốn toàn bộ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, bà Mạnh thỏa thuận giá cả, thu tiền của khách, còn chồng bà Mạnh đến trực tiếp Công ty Thương mại Kiên Giang đọc tên khách hàng cho nhân viên công ty ghi vào hóa đơn. Bằng cách này, Hiệp Mạnh đã trốn trót lọt 160 triệu đồng tiền thuế.
(Theo CAND)

1gom