Nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn biểu diễn tại Việt Nam

Trong chương trình hoà nhạc mang tên Thế giới mới này, Đặng Thái Sơn sẽ trình diễn tài năng với ba tác phẩm của các nhạc sĩ H. Beerlioz, Dvorak và X. Rachmanioff. Hiện nay, anh đang lưu diễn tại một số thành phố ở Liên bang Nga.
(Theo Lao Động, 28/3)

1gom