Triển lãm ’Dấu hiệu của sáng tác đồ họa trẻ ở Pháp’

Đồ họa, đặc biệt là nghệ thuật áp phích, được công chúng Pháp yêu thích từ hàng chục năm nay. Dấu hiệu của sáng tác đồ họa trẻ ở Pháp từng được giới thiệu tại Trung tâm Pompidou, Paris, tháng 5/2001. Tại triển lãm lần này, 7 nhà thiết kế Laurent Fetis, Muriel Paris, Alex Singer, Martin Verdet, Philippe Lakits, Rik Bas Backer và Pascal Colrat hy vọng đưa nghệ thuật đồ họa đến với công chúng Hà Nội, giúp họ nắm bắt tốt hơn tính phong phú của các xu hướng đồ họa trên lĩnh vực tạo hình, trình diễn thời trang và xuất bản âm nhạc.

V.H.

1gom