Tìm bạn Lê Minh Thiện, từng học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

From: Nguyen Vuong To: [email protected] Sent: Thursday, July 18, 2002 6:28 PM Subject: Tim nguoi quen
Sau 1975, Thiện công tác tại Tổng cục Cao su miền Nam, thuộc Bộ Công nghiệp. Nếu đọc được tin này, bạn hãy viết thư cho tôi theo địa chỉ: [email protected].
Xin chân thành cảm ơn.

1gom