Chậm nhất là ngày 14/12, Bibica sẽ giao dịch cổ phiếu

Cho đến nay, phương thức xác định giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên cho loại cổ phiếu này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, nếu giá tham chiếu được xác định ở mức thấp, Bibica sẽ bán ra khoảng 33.000 cổ phiếu quỹ hiện có của mình.
Mức giá tham chiếu mà công ty đã đề nghị là 31.000 đồng/cổ phiếu.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)

1gom