Thanh tra việc thực hiện chế độ khám chữa bệnh cho trẻ em

Tham gia đoàn thanh tra có Bộ Y tế, UB Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, UB Dân số – Gia đình và trẻ em địa phương. Đoàn sẽ xem xét liệu việc thực hiện chế độ khám chữa bệnh cho trẻ em tại các cơ sở có phù hợp với Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em hay không.
Theo quy định, trẻ dưới 6 tuổi, nếu điều trị đúng tuyến, sẽ được miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều cơ sở khám chữa bệnh vẫn chưa áp dụng nghiêm túc điều này.
Thanh Niên

1gom