Tổng thống Zambia sẽ không tái tranh cử

T
Tổng thống Chiluba.

Việc ứng cử này bị ngay chính một số người trong đảng phản đối, vì theo họ, điều đó đi ngược lại với hiến pháp không cho phép tổng thống được đảm nhiệm chức vụ đó quá hai nhiệm kỳ.
Trong một tuyên bố trên truyền hình, ông Chiluba nói: “Tôi sẽ rời nhiệm sở khi hết nhiệm kỳ. Tôi sẽ hành động như các đời tổng thống trước. Chúng ta phải cân nhắc trước hết đến lợi ích quốc gia”. Ông Chiluba cho biết rằng khi được bầu lại lần hai, ông đã cam kết sẽ không ra ứng cử lần ba nữa. Và đây chính là thời điểm để ông giữ lời hứa. Tổng thống cũng thông báo sẽ giải tán nội các ngay lập tức. Sau cuộc bầu cử tháng 10 tới, ông vẫn tiếp tục làm Chủ tịch MMD để tập trung vào giải quyết nốt các công việc của Đảng.
Tổng thống cũng mở ra một khả năng sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc thay đổi quy định của hiến pháp đối với việc tranh cử lần ba.
Hai thành viên trong MMD đã buộc tội ông có những hành vi sai trái. Hơn một phần ba số thành viên Quốc hội ủng hộ việc đưa Tổng thống ra luận tội. Việc này xảy ra, sau khi ông Chiluba sa thải phó tổng thống Christon Tembo và tám bộ trưởng trong nội các hôm 2/5, vì đã không ủng hộ việc ông tái tranh cử.
Bá Thuỳ (theo BBC, 5/5)

1gom