Sẽ có 500 công ty niêm yết tại sàn giao dịch TP HCM

Theo ông Sinh, vào năm 2010, số lượng công ty được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ nhiều hơn 200. Tuy nhiên, quy mô trung bình của các công ty niêm yết phía Nam sẽ lớn hơn.
Ông Sinh cũng khẳng định, năm 2003, Trung tâm Giao dịch chứng khoán tại Hà Nội sẽ được mở, 10-15 công ty được cấp phép niêm yết tại đây. Đồng thời, sẽ tăng biên độ giá chứng khoán lên 5%; thực hiện 2 lần khớp lệnh trong 1 phiên; cho phép bán khống và mua trên tài khoản số dư, và xem xét giảm số lượng cổ phiếu 1 lô xuống còn 10 cổ phiếu.
Ông Vũ Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, đang kiến nghị Chính phủ đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa các công ty lớn; phát hành trái phiếu đô thị, công trình; thành lập tổ chức xếp hạng tín nhiệm; cho phép ngân hàng thương mại, liên doanh niêm yết cổ phiếu… Ủy ban sẽ tích cực hoàn chỉnh các văn bản pháp lý để thu hút các nhà đầu tư lớn như các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, ngân hàng nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán.
Các quan chức ngành chứng khoán dự báo, quy mô thị trường chứng khoán sẽ bằng khoảng 20% GDP đến năm 2010.
(Theo Thời Báo Kinh Tế VN) 

1gom