CSGT nên ngăn ngừa những vi phạm hơn là chỉ bắt phạt

From: TTTo: [email protected] Sent: Friday, December 27, 2002 10:06 AM Subject: Re: Giao chi tieu xu phat cho CSGT
Thấy bạn Hung Nguyen nêu ý kiến về giao chỉ tiêu xử phạt cho cảnh sát giao thông (CSGT), tôi liên tưởng đến hai thầy Min-đơ và Min-toa của Vũ Trọng Phụng. Từ câu chuyện của họ, tôi cũng đồng ý với bạn nên giao chỉ tiêu cho CSGT, nếu không thực hiện đủ thì phải tự phạt mình để giữ kỷ cương và trật tự.
Liên quan đến CSGT, tôi phát hiện thêm một hiện tượng và các bạn hãy thử quan sát xem đúng hay sai. Tôi thấy ở nhiều nước, CSGT thường có mặt trên đường để chỉ dẫn nhân dân lưu thông cho đúng luật. Còn ở Hà Nội, tôi ít thấy CSGT hướng dẫn như vậy mà họ chỉ đứng bên kia ngã tư hoặc ở khuất sau lối rẽ phải. Việc của họ, mà tôi quan sát thấy, là cứ để xảy ra vi phạm rồi bắt phạt thay vì ngăn chặn trước.
Tôi muốn góp ý cho các CSGT của ta chuyển vị trí làm việc và nên “ra tay” trước khi vi phạm xảy ra. Đây cũng là một biện pháp giúp mọi người thay đổi ý thức khi tham gia giao thông. 
NTT 

1gom