Cách chức giám thị và phó giám thị trại tạm giam Hà Nội

Đồng thời, lãnh đạo Công an Hà Nội cũng đã bổ nhiệm giám thị và một phó giám thị mới.
(Theo Lao Động)
Theo dòng sự kiện:
Cả hai tên tử tù vượt ngục đã bị bắt (15/11)Đã bắt được một tử tù trốn trại (5/11)Hà Nội: Hai tử tù vượt ngục (1/11)

1gom