Đến tiên cũng chịu

Một cô gái lỡ thì ngồi khóc. Một bà tiên hiện lên hỏi:
– Sao con khóc?
– Dạ con muốn lấy chồng, nhưng không được. Bà giúp con với!
– Chuyện này thì ta không giúp con được, vì ta cũng chưa chồng mà! – Bà tiên buồn rầu.

1gom