Trong nhà hàng

Một ông khách gọi phục vụ bàn và bảo:
– Này tôi chẳng thấy lát giăm bông trong chiếc bánh mì kẹp nhân này đâu cả.
– Lạ nhỉ, ông thử cắn miếng nữa xem sao.
Ông khách cắn miếng bánh nữa và nói:
– Không, vẫn không thấy giăm bông.
– Thế thì ông cắn quá chỗ có giăm bông mất rồi.
***
Một ông khách gọi:
– Phục vụ bàn! Có con ruồi chết trong đĩa xúp của tôi.
– Thưa ông, điều đó chứng tỏ xúp của chúng tôi mới nấu, còn rất nóng. Con ruồi vừa sa vào đã chết ngay.
***
Ông khách yêu cầu một rượu vang khai vị:
– Vang trắng hay vang đỏ? Phục vụ bàn hỏi.
– Gì cũng được, tôi mắc chứng mù màu.

Close [X]
1gom
1gom