Anh Chương nên dứt khoát trong tình cảm

From: “qwe qwe” To: <[email protected]>Sent: Saturday, November 23, 2002 3:19 PMSubject: Anh Chương nên dứt khoát trong tình cảm
Tôi biết rằng nếu tôi cố gắng kéo một người nào đó ở lại với tôi thì chắc chắn đạt được, nhưng tinh thần và tình cảm của tôi lúc đó không cho phép tôi làm điều đó. Tôi cảm thấy mình đã mắc sai lầm hết sức trầm trọng, sai lầm đó chính là không dứt khoát trong tình cảm. Đến bây giờ dù đã được 1 năm kể từ ngày tôi còn lại một mình, nhưng những ám ảnh đó vẫn còn.
Tôi biết rằng mình không thể có được nhiều người thật yêu và thật tốt với mình cùng lúc được. Mong anh Chương có quyết định dứt khoát sớm trong chuyện tình cảm, để đỡ rắc rối về sau.

1gom