Canfoco làm ăn ra sao?

– Hình thành từ Nhà máy Cá hộp Hạ Long, được xây dựng năm 1957 bằng viện trợ của Liên Xô (cũ), đặt tại Hải Phòng; chuyên sản xuất thực phẩm đóng hộp, chế biến các mặt hàng nông – thuỷ – hải sản. Doanh nghiệp này chuyển thành Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long vào tháng 4/1999. – Vốn điều lệ hiện tại là 35 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 30,65 cổ phần; cổ đông Việt Nam 43,78%; cổ đông nước ngoài 25,57% (trong đó Công ty Balestrand Ltd. British Virgin Islands mua 12,78%, Prudential 12,79%).- Số lượng lao động: 1.017 người, thu nhập bình quân 1 triệu đồng/người/tháng.- Doanh thu: 88 tỷ đồng (năm 2000), 99 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2001), trong đó lợi nhuận sau thuế 2,85 tỷ đồng. Dự kiến cổ tức năm nay là 12,5%.- Các chỉ tiêu dự kiến sau khi lên sàn (tỷ đồng);
Năm 2002 – 2003 – 2004 – 2005, tổng doanh thu 153,9 – 200 – 260 – 338 tỷ đồng; xuất khẩu 74,7 – 97 – 131,5 – 164,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 8,7 – 10 – 13,4 – 15,4 tỷ đồng; cổ tức (%) 13,09 – 13,67 – 14,37 – 15,18.
TBKTSG

1gom