Thận trọng với các giao dịch cổ phiếu quỹ

Cũng theo Ủy ban, nếu coi việc mua bán cổ phiếu quỹ có tác động đến giá cổ phiếu thì sẽ bị xem như là giao dịch nội gián vì không ai biết rõ tình hình công ty bằng chính ban giám đốc.
Sau hai năm thị trường chứng khoán đi vào hoạt động, các công ty có cổ phiếu quỹ như REE, Hapaco, Bibica, Canfoco, Tribeco chủ yếu chỉ giao dịch bán. Một số đơn vị khác có giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình. Trong năm 2001, Lafaco đã mua lại 83.500 cổ phiếu LAF, Sacom mua lại 292.700 cổ phiếu SAM…
(Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam) 

1gom