Đề nghị khởi tố trường hợp trốn thi hành án dân sự

Còn với hơn 10 vụ đang có dấu hiệu không chấp hành quyết định thi hành án, Phòng sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phòng Thi hành án dân sự thành phố đang đôn đốc nhân viên cùng các đội thi hành án quận, huyện rà soát, kiểm tra tất cả các hồ sơ thi hành án còn tồn đọng. Đồng thời nhắc nhở các đương sự tự nguyện thi hành.
(Theo Thanh Niên)

Close [X]
1gom
1gom