Cần làm gì để có thể mua, bán cổ phiếu?

Tất cả mọi cá nhân, tổ chức ở VN muốn mua, bán, chuyển nhượng chứng khoán trên thị trường đều phải thông qua các công ty này.
Trước tiên, khách hàng (nhà đầu tư chứng khoán) phải đến phòng kinh doanh của công ty chứng khoán để mở một tài khoản. Nhà đầu tư cần điền đầy đủ vào giấy yêu cầu mở tài khoản những nội dung: số chứng minh thư nhân dân, điện thoại, phương thức giao dịch (chữ ký, dấu…). Số chứng minh thư sẽ là mã số kinh doanh của nhà đầu tư đồng thời là mã số quản lý của công ty chứng khoán về nhà đầu tư.
Sau đó, nhà đầu tư sẽ ký hợp đồng giao dịch với công ty chứng khoán trên cơ sở mẫu hợp đồng mở tài khoản của UB Chứng khoán Nhà nước.
Hoàn tất hai thủ tục trên, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua, bán cổ phiếu theo nhu cầu trên thị trường chứng khoán và tiềm năng tài chính cá nhân.
(Theo UB Chứng khoán Nhà nước)

1gom