Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân Afghanistan giúp đỡ

Ông Bush nói hôm qua (25/9): “Chúng tôi đang dốc sức đi tìm công lý. Tất nhiên sẽ phải mất thời gian, nhưng tôi là một người kiên nhẫn. Chẳng gì có thể khiến tôi nhụt chí”.
Washington hiện thúc đẩy chiến dịch lôi kéo người dân chống Taliban ở Afghanistan. Ông Bush phát biểu: “Bây giờ nhiệm vụ tối quan trọng là lôi bật rễ của các băng nhóm khủng bố và đưa chúng ra trước công lý. Cách tốt nhất để thực hiện điều đó là kêu gọi sự hợp tác của chính người dân Afghanistan. Họ có lẽ đã quá mệt mỏi vì sự nắm quyền của Taliban hay sự hiện diện của Osama bin Laden ở đất nước mình”.
Bá Thuỳ (theo Reuters)

1gom