Cả nước có 11.000 người du học tự túc

Qua kiểm tra hoạt động của 40 trung tâm tư vấn DHTT tại Hà Nội, TP HCM, nổi lên nhiều vấn đề đáng lo ngại: không quan tâm tới việc học tập, sinh hoạt của lưu học sinh tại nước ngoài; việc thu các khoản học phí, lệ phí rất tùy tiện, không theo đúng các quy định.
Để chấn chỉnh hoạt động DHTT, Bộ GD&ĐT chủ trương: thống nhất chỉ một cơ quan được phép cho thành lập và hoạt động đối với trung tâm DHTT là Bộ GD&ĐT; không cho các trung tâm không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động; các trung tâm phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở đào tạo nước ngoài theo dõi quá trình học tập của học sinh bằng hợp đồng; chỉ có những người có nghiệp vụ về giáo dục mới được phép làm dịch vụ DHTT.
(Theo SGGP, 2/5)

1gom