TP HCM: Chấm dứt các hình thức liên kết trong hoạt động in

TP HCM: Chấm dứt các hình thức liên kết trong hoạt động in
Chiều qua (15/2), Sở VHTT TP đã có quyết định về việc chấn chỉnh các hình thức “mượn pháp nhân” để in sách và các mặt hàng khác ngoài bao bì, ấn phẩm quảng cáo, nhằm tăng cường quản lý hoạt động in theo chỉ thị của Bộ VHTT.
Theo đó, Sở đề nghị các doanh nghiệp in Nhà nước (kể cả các doanh nghiệp cổ phần hoá), các cơ sở in phụ thuộc doanh nghiệp tiến hành rà soát lại và chấm dứt ngay các hình thức liên kết, giao khoán cho tư nhân trong hoạt động xuất bản của mình.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng, 16/2).
 
 

1gom