Giao dịch AGF khởi sắc

Hôm nay, REE chỉ khớp lệnh được 8.000 cổ phiếu, đạt giá trị giao dịch 264,8 triệu đồng, thấp nhất kể từ đầu tháng 5.
REE, DPC, BTC, BPC là 4 loại cổ phiếu giảm giá trong phiên với các mức từ 200 đến 400 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, GMD dẫn đầu thị trường về mức tăng giá với 600 đồng/cổ phiếu.
Tổng giá trị khớp lệnh đạt 4,76 tỷ đồng, trong đó có 313 triệu đồng giao dịch thoả thuận cổ phiếu AGF, 9 triệu cho trái phiếu BID1.
Thông tin chi tiết: 

Mã chứng khoán Giá đóng cửa phiên trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VND)
REE 33.300 33.100 8.000 264.800.000
SAM 29.900 29.900 25.200 753.480.000
HAP 39.400 39.600 3.400 134.640.000
TMS 39.300 39.300 3.300 129.690.000
LAF 23.600 23.900 200 6.580.000
SGH 21.000 21.400 200 4.280.000
CAN 25.700 26.000 200 5.200.000
DPC 19.700 19.500 5.000 97.500.000
BBC 23.500 23.500 11.100 260.850.000
TRI 29.000 29.000 11.100 321.900.000
GIL 44.400 44.400 2.100 93.240.000
BTC 24.600 24.200 1.000 24.200.000
BPC 24.500 24.300 4.000 97.200.000
BT6 25.500 25.500 21.500 548.250.000
GMD 42.200 42.800 300 12.840.000
AGF 31.000 31.300 41.700 1.305.210.000
SAV 25.000 25.000 15.300 382.500.000
BID1_100 93.600 93.600 100 9.360.000

Thanh Xuân

Close [X]
1gom
1gom