REE leo dốc

Ngoài REE, còn có AGF, GMD và SAV được giao dịch ở mức trên 200 triệu đồng. Tổng cộng giá trị khớp lệnh trong phiên của 4 loại cổ phiếu này đạt tới 1,8 tỷ đồng, bằng 3/4 tổng giá trị thị trường. 
GMD duy nhất được khớp lệnh trên thị trường thoả thuận. Cổ phiếu này đang thể hiện ưu thế vượt trội theo hình thức mua bán này. 
BTC, LAF và TS4 đồng loạt đóng băng. Ba loại cổ phiếu này gần như đã bị loại khỏi danh mục ưu ái của giới đầu tư chứng khoán. 
Thanh Xuân 

1gom