Năm Cam được ăn Tết đầy đủ trong trại tạm giam

Hiện Năm Cam bị giam riêng, được nhận quà thăm nuôi nhưng không được gặp mặt gia đình. Trong những ngày Tết, y được nghỉ ngơi, không bị gọi lên thẩm vấn.
(Theo Lao Động)

1gom