Ông ấy không chọn tôi

– Bà là vợ của nạn nhân?
– Vâng!
– Tại sao bà ép ông ta tự tử?
– Thật tôi không ngờ! Tôi chỉ nói: “Đừng có hòng mà ly dị. Giữa tôi và đầu tàu hoả ông chọn cái nào?”.

Close [X]
1gom
1gom