Trái phiếu Chính phủ tăng giá

Từ phiên giao dịch ngày 6/4, đã có 10 trái phiếu Chính phủ CPl-0100 được chuyển quyền sở hữu với mức giá 103.800 đồng, đến phiên thứ 105 ngày 9/4 thì chào bán với khối lượng 20 trái phiếu ở mức giá 105.100 đồng theo phương thức giao dịch bình thường nhưng có khối lượng giao dịch 50.000 trái phiếu, với tổng giá trị giao dịch 5.233.000.000 đồng theo phương thức giao dịch thỏa thuận.
Lý do có thể là do mặt bằng lãi suất chung đang hạ nên lãi suất của trái phiếu Chính phủ đã bắt đầu khiến nhiều người quan tâm.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng, 10/4)

1gom