Cầu mua cổ phiếu REE đã giảm

Có 7 cổ phiếu giảm giá (BBC, CAN, DPC, GIL, SAM, TMS, TRI), 2 cổ phiếu dừng lại ở giá tham chiếu (BTC, LAF) kéo theo VN-Index giảm 0,39% xuống còn 201,38 điểm. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 9,55 tỷ đồng, trong đó có giao dịch thỏa thuận 50.000 trái phiếu Chính phủ CP1-0202 trị giá 5,013 tỷ đồng.
Cùng với REE, cổ phiếu HAP cũng tăng giá song số lượng giao dịch không đáng kể, chỉ có 1.300 cổ phiếu được chuyển nhượng do lượng đặt mua và chào bán đều thấp.
GIL đã giao dịch rất hạn chế trong hai phiên giao dịch gần đây, chỉ có 300 cổ phiếu được chuyển nhượng mỗi phiên. So với ngày đầu lên sàn, giá của GIL hiện vẫn còn cao hơn 2.400 đồng/cổ phiếu.
Thông tin khớp lệnh:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa phiên trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VND)
REE 29.000 29.400 80.600 2.369.640.000
SAM 28.100 27.800 38.900 1.081.420.000
HAP 38.000 38.600 1.300 50.180.000
TMS 38.300 37.600 6.700 251.920.000
LAF 24.700 24.700 200 4.940.000
SGH 23.700 23.700 800 18.960.000
CAN 25.200 24.700 4.200 103.740.000
DPC 21.200 20.800 1.200 24.960.000
BBC 24.500 24.100 9.100 219.310.000
TRI 29.600 29.100 2.600 75.660.000
GIL 41.200 40.400 300 12.120.000
BTC 25.500 25.500 12.000 306.000.000
BID1-100 92.400 93.200 100 9.320.000
BID1-200 96.900 96.900 100 9.690.000

Giao dịch thoả thuận:

STT Mã CK Giá thực hiện Khối lượng GD Giá trị GD (VND)
1 CP1-0202 100.270 50.000 5.013.500.000
Tổng cộng giao dịch thỏa thuận 50.000 5.013.500.000

(Theo IBS)

1gom