Danh sách thay thế, bổ sung cầu thủ giai đoạn 2 V-League

1. Nam Định
– Đội hình 1: Sunday Ilevbrave thay Khương Quốc Tuấn.- Đội hình 2: Khương Quốc Tuấn thay Trần Tuấn Sơn.
2. Thừa Thiên Huế:
– Đội hình 1: Kalamen Tchaptchet thay Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Cảnh Lâm thay Đinh Công Thịnh.- Đội hình 2: Đinh Công Thịnh thay Nguyễn Cảnh Lâm, Trần Bảo Thắng thay Phạm Văn Hải.
3. CAHN:
– Đội hình 1: Trần Hải Lâm thay Dương Thế Cường- Đội hình 2: Bổ sung Dương Thế Cường, Đỗ Xuân Sơn.
4. Thể Công:
– Đội hình 1: Bổ sung Đặng Thanh Phương, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Sang.- Đội hình 2: Bổ sung Lưu Tuấn Phi, Nguyễn Bảo Quân, Đinh Hồng Tiến. Nguyễn Văn Nam không đăng ký thi đấu.
5. Bình Định:
– Đội hình 1: Igor Sukovei thay Sergei Kozlov, Sergei Kondratev thay Trần Thanh Bình, Aleksei Sagcheneko thay Trần Minh Sen.- Đội hình 2: Bổ sung Trần Thanh Bình, Trần Minh Sen.
6. Đà Nẵng:
– Đội hình 1: Kayemba Charle thay Võ Phước, Adedeji Adeyemi Anthony thay Oleg Ostudin, Musisi Majid Mukiibi thay thế Emeribe Declan.- Đội hình 2: Phạm Xuân Dũng thay Trần Hữu Huy, Võ Phước thay Phan Thanh Long.
7. CAHP:
– Đội hình 1: Bổ sung Ruslan Reshtov, Oleg Keshetov, Serget Komyagin.
Simon Peter, Lê Tiến Thịnh, Nguyễn Đức Vượng không tiếp tục đăng ký thi đấu.
8. SLNA:
– Đội hình 2: Đinh Quang Huy, Vũ Trọng Thông, Phan Anh Cường, Nguyễn Mộng Vương, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hồng Tiến thay thế Lê Quốc Vượng, Nguyễn Văn Vinh, Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật, Trương Quang Tuấn, Phạm Hải Nam.
9. Cảng Sài Gòn:
– Đội hình 1: A.O Gray thay Dương Minh Cường, Nguyễn Ngọc Đức thay Lê Kim Phụng.- Đội hình 2: Lê Kim Phụng thay Nguyễn Ngọc Đức, Dương Minh Cường thay Đặng Cao Tùng.
10. CATPHCM:
– Đội hình 1: Hồ Quỳnh Minh thay Nguyễn Ngọc Thọ, Đinh Cường thay Nguyễn Việt Thắng, Đặng Phước Anh thay Hoàng Quốc Anh.- Đội hình 2: Bổ sung Nguyễn Văn Thạch.
(Theo TTVN) 

1gom