Thêm một website chứng khoán

Ngoài ra, tại http://www.icb.com.vn, khách hàng cũng có thể nhận được các thông tin chi tiết về IBS, về các dịch vụ cũng như cách thức tiếp cận với các dịch vụ này của công ty.
TTXVN

1gom