Bình Thuận: Khai trừ Đảng, cách chức 2 cán bộ… mê bia ôm

Quyết nghị bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 1999-2004, đối với Bí thư Đảng uỷ Trần Công Năm được HĐND huyện Hàm Thuận Nam đưa ra ngày 27/7. Trước đó, huyện uỷ, UBND huyện Hàm Thuận Nam cũng đã ra các quyết định khai trừ Đảng, cách chức Bí thư và Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Năm và ông Trí.
(Theo PL TP HCM)

1gom