Học bổng chữ Nôm

Đơn xin học bổng xin gửi về Tiến sĩ Ngô Trung Việt, Văn phòng Nôm Na, số 67/4A Lý Thường Kiệt, Hà Nội, điện thoại số (04)-978-3369 trước ngày 31/3 .
Đơn xin ghi rõ họ tên, ngày và nơi sinh, tên cha mẹ, địa chỉ liên lạc, tên trường trung học, địa chỉ, điện thoại liên lạc, tên thày cô dạy văn, địa chỉ, số điện thoại, và email (nếu có), và viết vài dòng lý do muốn theo học chữ Nôm.
 

1gom