HAP tăng giá mạnh

Mức tăng giá nhiều nhất thuộc về cổ phiếu HAP với 7.000 đồng, kế đó là LAF với 3.000 đồng, REE với 2.500 đồng – hai loại cổ phiếu này hiện ngang giá nhau ở 70.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, TMS lại rớt tới 6.000 đồng.
Được khớp lệnh chỉ 200 đơn vị, giá SGH vẫn tăng 2.100 đồng/cổ phiếu. Trái phiếu BID tăng 200 đồng, giao dịch được 100 đơn vị. Dưới đây là thông tin chi tiết:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa phiên trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VNĐ)
REE 67.500 70.000 34.100 2.387.000.000
SAM 63.000 65.000 54.100 3.516.500.000
HAP 111.000 118.000 11.100 1.309.800.000
TMS 92.000 86.000 30.100 2.588.600.000
LAF 67.500 70.000 12.700 889.000.000
SGH 30.700 32.800 200 6.560.000
BID1-100 95.700 95.900 100 9.590.000

K.D.

1gom