REE, SAM được giao dịch nhiều

Đầu phiên, thị trường diễn biến rất khả quan với nhiều lệnh lớn được nhập. Cụ thể, có đến 6 lệnh mua 9.900 cổ phiếu các loại như: BBC, TRI, BTC, GIL, TMS, REE. Đây là điều rất hiếm khi xảy ra trong một thời gian tương đối dài trở lại đây. Trong 45 phút đầu phiên, nhìn chung giá nhiều cổ phiếu đều tăng kịch trần trừ những cổ phiếu kém hấp dẫn thời gian qua như CAN, DPC, HAP, LAF.
Đáng chú ý nhất phiên hôm nay là hai cổ phiếu REE và SAM được giao dịch với khối lượng khá lớn với tổng giá trị hơn 5,7 tỷ đồng, bằng 64% thị trường.
GIL cũng là cổ phiếu được giao dịch khá nhiều, tổng giá trị giao dịch của GIL đạt hơn 1,1 tỷ đồng. Những cổ phiếu khác lên giá trong phiên là BBC, BTC, SGH, TMS, TRI. Còn 3 cổ phiếu CAN, DPC, HAP vẫn tiếp tục giảm giá. Cổ phiếu LAF lại một phiên không có giao dịch.
Thông tin khớp lệnh:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa ngày hôm trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VND)
REE 24.100 24.100 113.000 2.723.300.000
SAM 25.000 24.500 122.700 3.006.150.000
HAP 40.100 39.300 300 11.790.000
TMS 33.700 34.300 7.000 240.100.000
LAF 26.300
SGH 21.500 21.900 2.700 59.130.000
CAN 25.400 24.900 6.300 156.870.000
DPC 18.700 18.400 14.200 261.280.000
BBC 22.600 22.800 27.300 622.440.000
TRI 27.800 28.300 13.200 373.560.000
GIL 39.000 39.200 28.700 1.125.040.000
BTC 24.000 24.200 12.400 300.080.000
BID1-100 92.800 93.000 200 18.600.000

 (Theo IBS) 

1gom