Khởi tố, bắt giam 3 bị can mua bán bằng lái xe ở Bình Phước

Cơ quan điều tra xác đinh, trong thời gian dài, 3 người trên cùng những cán bộ chủ chốt ngành giao thông tỉnh Bình Phước tạo đường dây khép kín mua bán hơn 4.300 bằng lái xe bốn bánh và 12.000 bằng lái xe hai bánh.
(Theo Lao Động)

1gom