Có ba giải pháp cho bạn lựa chọn

From: “thuy” To: <[email protected]> Sent: Monday, March 04, 2002 8:51 PM Subject: Tam su cung ban “tttt viet nam”
Hãy khuyên anh ấy tìm một cô gái khác, tiến tới xây dựng gia đình, ổn định cuộc sống. Còn bạn, hãy cố gắng làm việc để có được thẻ xanh và quốc tịch Mỹ. Tôi tin là bạn sẽ gặp được người yêu mới. Hãy xem người cũ là bạn tốt, như thế sẽ lợi cho cả hai.
Thứ hai, bạn rất yêu, không thể sống thiếu anh ấy được. Cả anh cũng vậy. Trường hợp này, bạn nên quay về Việt Nam cùng người yêu xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Tôi nghĩ bạn sẽ không gặp khó khăn về kinh tế bởi bạn trai đã có công việc ổn định, có địa vị ở quê hương. Còn bạn chắc đã có một số vốn kha khá sau 8 năm làm việc, học tập ở Mỹ.
Thứ ba, hai người rất yêu nhau, nhưng bạn còn muốn phấn đấu làm việc ở Mỹ. Trường hợp này, bạn hãy hẹn ước với người yêu sau một khoảng thời gian nhất định sẽ quay về Việt Nam, cùng anh xây dựng hạnh phúc. Hoặc người yêu bạn phải hy sinh địa vị và công việc ở quê hương để sang Mỹ sống. Hãy cân nhắc xem liệu bạn và anh ấy đã dám hy sinh cho nhau chưa.
NDT (Japan)

1gom