Việt Tiến đưa ra thị trường sản phẩm mới

Các sản phẩm này có ưu điểm là tiết kiệm thời gian và chi phí cho người tiêu dùng. Sản phẩm mới của công ty cũng sẽ được bày bán tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức tại Tao Đàn vào ngày 27/4/2001.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng, 14/4)

1gom