LAF đóng băng

Giao dịch nhiều nhất phiên là BT6 với 29.800 cổ phiếu, đạt 723 triệu đồng. Tuy nhiên, GIL mới là cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất: 820 triệu đồng, chiếm 12,74% toàn thị trường do giá của cổ phiếu này đang ở mức cao nhất 44.100 đồng/cổ phiếu.
Sau 7 phiên giao dịch, đây là phiên thứ 4, AGF có giao dịch thoả thuận và cũng là phiên thứ 4 cổ phiếu này tăng giá kịch trần. Lượng khớp lệnh cổ phiếu này tăng gấp 4 lần phiên hôm trước, đạt 23.100 cổ phiếu và còn dư mua cao nhất thị trường: 68.000 cổ phiếu.
Kết thúc phiên giao dịch có 12 cổ phiếu lên giá, 4 cổ phiếu đứng giá (BTC, CAN, DPC, SAM) và LAF không giao dịch. Chỉ số VN-Index đạt 211,88 điểm, tăng 3,03 điểm (+1,45%). Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 6,4 tỷ đồng (trong đó có giao dịch thoả thuận 10.000 cổ phiếu AGF).
Thông tin khớp lệnh:

Mã chứng khoán Giá cổ phiếu Khối lượng cổ phiếu
AGF 31,300 23,100
BBC 23,800 31,900
BPC 24,900 14,900
BT6 26,500 29,800
BTC 24,300 7,200
CAN 25,700 6,900
DPC 20,100 1,600
GIL 44,100 18,600
GMD 43,300 7,200
HAP 40,400 1,200
LAF 24,100 0
REE 33,600 18,300
SAM 29,400 23,600
SAV 25,500 14,800
SGH 22,700 700
TMS 39,700 2,900
TRI 29,700 3,400

(Theo IBS)

Close [X]
1gom
1gom