Cắm hoa theo chủ đề tình ý

Ngoài ra, còn vài dây kim thủy tùng, vài nhánh lá trúc nhật đốm vàng và 2 lá bạch ngọc.
Thực hiện:
Bước 1: Ở bình dưới cắm một vài lá tuyết tùng, 2 lá bạch ngọc cắm nghiêng bên trái, lá trúc nhật cũng được gài ở góc này và vươn xa. Trên bình lớn cắm chùm lá dứa dại non ở góc phải, gài 2 lá đuôi chồn cho đổ ngang miệng bình. 1 nhánh trúc nhật cắm vươn góc trái.
Bước 2: Cắm 2 lá dứa dại trên bình lớn ở góc trái, kéo dài lá và gài chúng vào góc phải bình nhỏ để nối kết 2 bình với nhau.
Bước 3: Gài hoa hồng vào khoảng giữa miệng bình lớn và cắm rải ở góc trái bình nhỏ.
Bước 4: Cắm 3 nụ hoa ly vào bình lớn, 2 nụ để thẳng, 1 nụ để ngang ở góc phải, 1 nụ và 1 hoa cắm vào giữa 2 lá dứa dại của bình nhỏ.
Bước 5: 2 hoa sao nháy được cắm ở góc phải bình nhỏ, chùm hoa sao được gài ở trung tâm và vươn ra miệng bình bên trái.
Bước 6: Hoa chuông được cắm cao thấp vào góc trái bình lớn và 1 bông được cắm cạnh hoa ly ở bình nhỏ.
Bước 7: Mấy dây kim thủy tùng được xoắn vào nhau và nối từ góc phải bình lớn sang bình nhỏ.

1gom