Chưa người nghèo nào có thẻ khám chữa bệnh miễn phí

Ông Nguyễn Huy Ban cho biết, nguyên nhân của sự chậm trễ này là các tỉnh vẫn chưa lập được danh sách người nghèo thuộc diện được khám chữa bệnh miễn phí trên địa bàn. 
Về nguyên tắc, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo là nhiệm vụ của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Về phần mình, Bộ Y tế đã ban hành mẫu thẻ và chuyển về các tỉnh, các đơn vị được ủy quyền cấp thẻ. Các tiêu chuẩn về người nghèo cũng đã được ban hành.
(Theo Thanh Niên)

1gom