Cấm XNK động thực vật hoang dã vì mục đích thương mại

Theo văn bản này, việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu và nhập nội từ biển với mẫu vật của các loài động, thực vật hoang dã chỉ được thực hiện khi đáp ứng 3 điều kiện: không vì mục đích thương mại, phù hợp với pháp luật, và có giấy phép xuất nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp. Nghị định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Cùng ngày, Chính phủ đã ban hành nghị định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước.
(Theo TTXVN)

1gom