Iraq tiếp tục phản đối nghị quyết thanh sát vũ khí mới

f
Ông Hans Blix, trưởng đoàn thanh sát vũ khí Liên Hợp Quốc.

Iraq nhắc lại quan điểm sẽ không chấp nhận một nghị quyết mới của LHQ, trong đó đặt ra những điều khoản mới đối với công tác thanh sát vũ khí. Trong khi chiến dịch chống Iraq đang tiếp tục nóng, ông Powell không ngần ngại thể hiện rằng Mỹ sẽ chặn bất kỳ một phái đoàn thanh sát nào cho tới khi một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an được thông qua. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell yêu cầu các chuyên gia thanh sát vũ khí trì hoãn đàm phán với phía Baghdad, chừng nào Hội đồng Bảo an chưa hoàn thành việc thảo luận về một dự thảo nghị quyết cứng rắn hơn.
Nhưng quan chức ngoại giao LHQ đã khước từ đề nghị từ phía Mỹ, trước khi bước vào vòng đàm phán thứ hai ngày hôm qua.
Hans Blix, trưởng đoàn Giám sát, Xác minh và Thanh sát LHQ (UNMOVIC), khẳng định sẽ tuân theo mọi yêu cầu từ cơ quan chức năng cao nhất của LHQ, chứ không phải từ Washington. “Hội đồng Bảo an chỉ thị cho tôi làm công việc này, và tôi sẽ làm đúng điều đó”.
Người đại diện cho tiếng nói của Bộ Ngoại giao Iraq nói thêm: “Họ càng tự thỏa mãn nếu nghĩ rằng Iraq sẽ chấp nhận những điều không thể chấp nhận được, một khi Hội đồng Bảo an (dưới sức ép của Mỹ) cho công bố nghị quyết mới. Sự ngoan cố của chính quyền Bush một lần nữa cho thấy thực chất họ chỉ dòm ngó tới tài sản và chủ quyền của các quốc gia Ảrập, trong đó có Iraq”.
Bá Thùy (theo AFP) 

1gom