Iraq tuyên bố đã hủy toàn bộ chất VX

bbv
Bên trong cơ sở sản xuất tác nhân hoá học dành cho vũ khí Al Hakam, năm 1998. 

Ewen Buchanan, phát ngôn viên phái đoàn thanh sát của UNMOVIC, khẳng định đã nhận được báo cáo dài 25 trang, một nửa bằng tiếng Anh và phần còn lại bằng tiếng Ảrập. Văn bản đang được dịch. 
Trong vài ngày tới, Baghdad sẽ nộp báo cáo về khuẩn than, một quan chức ngoại giao Iraq cho biết.
Phái đoàn do ông Hans Blix dẫn đầu vẫn còn nhiều câu hỏi liên quan đến khả năng sản xuất chất VX của Iraq, và khối lượng lớn hoá chất này mà Baghdad từng sở hữu. UNMOVIC đòi hỏi Iraq trình tài liệu, kể cả về việc nghiên cứu và phát triển loại chất độc này.
Báo cáo hôm qua là nhằm đáp ứng yêu cầu của ông Blix về việc Iraq cần chứng minh rằng đã phá huỷ toàn bộ kho vũ khí sinh hoá sau chiến tranh vùng Vịnh.
Trước đó, Iraq tuyên bố đã mất hết tài liệu về việc phá huỷ, và yêu cầu các thanh sát viên ước tính khối lượng vũ khí thông qua các địa điểm đã dùng để huỷ.
Theo LHQ, Iraq có 21.000 lít tác nhân hoá học tại thời điểm chiến tranh vùng Vịnh 1991. Baghdad tuyên bố có 8.445 lít khuẩn than và đã bị tiêu trừ rồi. Tuy nhiên, LHQ ước tính nước này có khoảng 10.000 lít, theo các báo cáo của UNMOVIC. Và như vậy, vẫn còn chưa rõ số phận của lượng tác nhân hoá học chênh lệch đó ra sao.
T. Huyền (theo Reuters)

1gom