VN-Index tụt dốc

Sau 10 phiên giao dịch, giá GMD đã trở về mức khớp lệnh trong phiên đầu tiên. Cùng với GIL, đây đang là cổ phiếu có giá giao dịch cao nhất trong 16 cổ phiếu trên thị trường. Giá hiện thời của hai cổ phiếu này đều ở mức 42.500 đồng.
Đứng đầu về giá trị giao dịch hôm nay là REE với trên 86.000 cổ phiếu được khớp lệnh. Giá REE giảm 600 đồng so với phiên hôm qua, xuống mức 32.400 đồng/cổ phiếu. Thị phần của REE là 39%.
63.000 cổ phiếu AGF đã được chuyển nhượng ở mức giá sàn, trong đó có 53.000 cổ phiếu trên thị trường giao dịch tập trung. Thị phần giao dịch của cổ phiếu này là 26,55%, đứng thứ hai trên sàn HSTC.
Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 7,145 tỷ đồng (bao gồm cả giá trị giao dịch thoả thuận). Thị trường trái phiếu không có giao dịch.
Thông tin khớp lệnh:

Mã chứng khoán Giá cổ phiếu (VND) Khối lượng khớp lệnh
AGF 30,100 53,000
BBC 23,300 21,500
BPC 24,100 4,800
BT6 25,500 7,900
BTC 24,700 3,000
CAN 25,700 4,900
DPC 20,100 1,400
GIL 42,500 1,900
GMD 42,500 11,500
HAP 40,200 900
LAF 24,500 3,000
REE 32,400 86,100
SAM 28,900 16,400
SGH 22,300 600
TMS 39,000 500
TRI 29,000 7,900

(Theo IBS)

Close [X]
1gom
1gom