‘Chưa thể kết luận về trách nhiệm của ông Phạm Sĩ Chiến’

– Thưa ông, VKSND Tối cao đã báo cáo gì với Ban Nội chính về trường hợp Phó viện trưởng Phạm Sĩ Chiến liên quan đến vụ án Năm Cam?
– Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được báo cáo chính thức của VKSND Tối cao. Tuy nhiên, ông Chiến đã nhiều lần trình bày với lãnh đạo Viện về vấn đề này. Chúng ta nên dành cho mỗi đảng viên quyền tự giác kiểm điểm. Trách nhiệm của VKSND Tối cao là phải xem xét, kiểm tra, tìm ra chứng cứ.
– Ông đánh giá thế nào về giải thích của ông Chiến trên báo chí về những vấn đề liên quan đến việc bắt giữ Năm Cam năm 1995?
– Tôi đã theo dõi kỹ thông tin liên quan tới việc này đăng tải trên một số tờ báo. Về nội dung ông Phạm Sĩ Chiến trả lời bằng văn bản cho một số tờ báo, theo tôi, nên hiểu đó là việc làm mang tính cá nhân. Còn trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, tổ chức liên quan tới việc này ra sao, phải đợi kết luận điều tra của các cơ quan chuyên trách. Hiện nay các cơ quan chức năng còn trong quá trình xem xét, nên chưa có cơ sở kết luận được.
– Khối tài sản kê khai chưa rõ của ông Chiến sẽ được xử lý thế nào?
– Theo Pháp lệnh Công chức, việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Ông Chiến không kê khai tài sản của mình là khuyết điểm và thiếu sót. Đây là việc do nhiều cơ quan tiến hành kiểm tra, xem xét, cho nên còn phải phụ thuộc vào kết quả công việc của mỗi nơi. Bởi thế, chưa thể trả lời ngay một cách vội vã được.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

Close [X]
1gom
1gom