Phóng viên truyền hình Séc tiếp tục biểu tình

1gom