Hà Nội hủy nhiều hợp đồng thuê đất

Hà Nội hủy nhiều hợp đồng thuê đất
Các cơ quan chức năng của thành phố cũng cho biết đã lập hồ sơ xử lý, thu hồi 59 trường hợp đất để hoang hoá, trong đó đã ra quyết định thu hồi đất của 34 đơn vị với tổng diện tích 26,6 ha.
Theo UBND thành phố, đến nay, 71,05% diện tích đất thu hồi đã được đưa vào sử dụng hiệu quả với 22 dự án mới.
(Theo Đầu Tư)

Close [X]
1gom
1gom