Học ngành tài chính kinh doanh tại Singapore

APSB đào tạo ở tất cả các bậc học, từ các khoá lấy chứng chỉ ngắn hạn tới các khoá học cao đẳng, đại học và cao học.
Bằng cấp và chương trình học của trường được cấp bởi những trường đại học danh tiếng trên thế giới tại Anh, Australia, Mỹ. Đó là các trường đại học như La Trobe University, University of South Australia, Monash Univeristy tại Australia; trường Southern Linois University của Mỹ; University of Hull ở Anh và National University tại Ireland.
Học sinh đăng ký học tại trường đều phải trải qua sự kiểm tra nghiêm túc của đại diện trường và có quyền đăng ký học theo chương trình cũng như nhận bằng của các trường nêu trên. Hơn nữa, học viên học tại trường còn có quyền được chuyển tiếp sang học tại trụ sở chính của trường nếu có nguyện vọng. Trường học theo hệ thống tín chỉ – khai giảng rất nhiều kỳ trong năm.
APSB dành nhiều suất học bổng cho các khoá học. Đây là những suất học bổng bán phần, được cấp dựa trên kết quả học tập của học sinh trong năm học thứ nhất tại trường. Chương trình này áp dụng cho các khoá học khác nhau, từ học tiếng Anh cho tới các khoá học chuyên ngành.
Học phí của trường:
– Tiếng Anh: S$4.500/kỳ 9 tháng
– Cao đẳng: S$ 14.400/2 năm
– Đại học: S$ 15.000 – S$ 16.800/năm
– Cao học: S$ 17.800.
Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ:

Đại diện trường:
Ethan Wong (Mr.) -International Program ExecutiveTel: 6223 5525Email: [email protected]: http://www.apsb.edu.sg

 

1gom